S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

OBCHODNÉ PODMIENKY » ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Údaje prevádzkovateľa internetového obchodu www.plastoveobalky.sk :

Andrej Vavruš

Urbárska 2353/4

91441 Nemšová

Slovenská republika

IČO: 37382268,  DIČ: 1043576237,  IČ DPH: SK 1043576237

Obvodný úrad Trenčín Číslo živnostenského registra: 351-9443

SME PLATCAMI DPH

tel.: 0903 902 302

info@plastoveobalky.sk

Pri práci s osobnými údajmi sa zaväzujeme riadiť zákonom č 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov.

Andrej Vavruš, Urbárska 2353/4, 91441 Nemšová

IČO: 37382268, DIČ: 1043576237, IČ DPH: SK 1043576237

Obvodný úrad Trenčín Číslo živnostenského registra: 351-9443

(ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“)

spracováva v    zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
· meno, priezvisko
· e-mailovú adresu
· telefónne číslo
· adresu/sídlo
ak je kupujúcim právnická osoba aj:
· IČO, DIČ, IČDPH

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy.

Takéto   spracovanie  osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy. Predávajúci   spracováva  tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a  prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností      zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je    možné  na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f)
Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť  kupujúcemu zasielané novinky a  iné   obchodné   správy, tento postup umožňuje  § 7  ods.  3   zákona   č.480/2004 Zb., o   službách  informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci
neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek   akýmkoľvek   spôsobom -   napríklad    zaslaním   e-mailu  alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.   Spracovanie   osobných   údajov  je vykonávané správcom osobných údajov :

Andrej Vavruš, Urbárska 2353/4, 91441 Nemšová, IČO: 37382268

Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  • Bohemiasoft s.r.o.,  sídlom Rudolfovská tř. 247/85, 370 01, České Budějovice, ČR( prevádzkovateľ eshopového systému WEBAREAL),
  • Unihost s.r.o. ,  pplk. Sochora 694/24 17000 Praha 7, ČR,  IČ 24675580 (správca serverov)
  • Casablanca INT, Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 ČR, IČ: 25079832(prevádzkovateľ dátového centra),
  • Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, ČR, IČO: 0238772 (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti)
  • MINET s.r.o., L Svobodu 46, 97632 Badín, SR, IČO: 44325894 ( spracovanie   emailu  pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti)
  • Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SR,IČO: 36631124 (prepravca zásielok)

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@plastoveobalky.sk

Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ  e-shopu : www.plastoveobalky.sk  používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

· merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
· základné funkčnosti webových stránok.
Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods.
1 písm. f) Nariadenia.  Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl.
21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša  námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok. Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.  Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
· Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre    Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
· zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
· vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
· požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
· vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
· požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
· na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie
na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy· požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
· na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením · podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky na www.plastoveobalky.sk

Kontaktovať nás môžete na emailovej adrese: info@plastoveobalky.sk

 

M2NhNjJl